Jump to content

Czy mam podpisywać umowę mając wątpliwości?


dżejson

Recommended Posts

Mam taki problem, nadarzyła się okazja nabycia konsoli psx.

 

Gość zgodził się że ja mu wyślę mój tel (lg kp500 cookie) a on mi konsolę, ale mam co do tego pewne wątpliwości.

Po 1. Umowa jest podejrzana (mogę ją wysłać na emaila, bo wlaśnie przyszła).

Po 2. to ja pierwszy mam wysłać mój przedmiot zamiany razem z podpisaną już umową i pieniędzmi  (na opłacenie paczki ktorą przyjdzie konsola) 

 Proszę podać e-mail, a ja wyślę tą umowę.

Link to comment

Tu jest pierwsza umowa:  

 

 

 

 

 …….......……..w …………………………

(data) (miejscowość)
Umowa zamiany
zawarta pomiędzy:
………...........…………..., PESEL, zamieszkałym w ….........……….. przy ul. ……….....…..,
(imię i nazwisko)
zwanym dalej….........………..…........,
(imię i nazwisko)
legitymującym się dowodem osobistym ….......................…..
a
……………………………….., PESEL, zamieszkałym w …….…….. przy ul. …….....……..,
(imię i nazwisko)
zwanym dalej …............................................,
(imię i nazwisko)
legitymującym się dowodem osobistym ….......................….. o następującej treści:
§ 1
1. Zamieniający 1 oświadcza, iż jest właścicielem Telefonu komórkowego
marki.................................. model ........................... nr IMEI
................................. o wartości 60zł złotych (słowniesześćdziesiąt złotych).
2. Zamawiający 1 oświadcza, że samochód wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób
trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że
telefon ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, ani nie jest kradziony.
§ 2
1. Zamieniający 2 oświadcza, iż jest właścicielem telefonu komórkowego
marki.................................. model........................... nr IMEI .................................
o wartości 60 złotych (słownie sześćdziesiąt złotych).
2. Zamawiający 2 oświadcza, że telefon wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób
trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że
telefon ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 1


A tu druga: 

 

 

 

 

§ 3
Zamieniający 1 przenosi własność telefonu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na rzecz
Zamieniających 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniających 2 własności telefonu, o
którym mowa w § 2 ust. 1, na rzecz Zamieniającego 1.
§ 4
Strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do wartości przedmiotów będących
przedmiotem zamiany.
§ 5
1. Zamieniający 1 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamieniającego 2 kwoty
20 złotych (słownie dwadzieścia złotych) tytułem dopłaty różnicy wartości
przedmiotów zamiany.
2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w chwili odbioru telefonu
wymienionego w § 2 ust. 1
§ 6
Wzajemne wydanie przedmiotów zamiany nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania egzemplarza
umowy oraz przedmiotu zamiany
§ 7
Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą obie strony w częściach równych.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMIENIAJĄCY 1: ZAMIENIAJĄCY 2:
………………………………. .......……………………………
2


Te dwadzieścia złotych to mam wysłać mu w paczce razem z telefonem (na to żeby zapłacił za wysylkę konsoli do mnie.)Wlaśnie napisałem że są blędy i napisał że już poprawia...

Link to comment

Już mam tą wlaściwą, poprawioną umowę:  

 

 

 

 

…….......……..w …………………………
(data) (miejscowość)
Umowa zamiany
zawarta pomiędzy:
………...........…………..., PESEL................................,
(imię i nazwisko) (numer pesel)
zamieszkałym w ….........……….. przy ul. ……….....….......,
zwanym dalej….........………..…........,
(imię)
legitymującym się dowodem osobistym ….......................…..
a
………...........…………..., PESEL................................,
(imię i nazwisko) (numer pesel)
zamieszkałym w ….........……….. przy ul. ……….....….......,
zwanym dalej….........………..…........, o następującej treści:
(imię)
§ 1
1. Zamieniający 1 oświadcza, iż jest właścicielem Telefonu komórkowego
marki.................................. model ........................... nr IMEI
................................. o wartości 60 zł (słownie sześćdziesiąt złotych).
2. Zamawiający 1 oświadcza, że telefon wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób
trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że
telefon ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, ani nie jest kradziony.
§ 2
1. Zamieniający 2 oświadcza, iż jest właścicielem telefonu komórkowego
marki.................................. model........................... nr IMEI .................................
o wartości 60 zł (słownie sześćdziesiąt złotych).
2. Zamawiający 2 oświadcza, że telefon wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób
trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że
telefon ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 1


druga: 

 

 

 

 

 

§ 3
Zamieniający 1 przenosi własność telefonu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na rzecz
Zamieniających 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniających 2 własności telefonu, o
którym mowa w § 2 ust. 1, na rzecz Zamieniającego 1.
§ 4
Strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do wartości przedmiotów będących
przedmiotem zamiany.
§ 5
1. Zamieniający 1 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamieniającego 2 kwoty
20 zł (słownie dwadzieścia złotych) tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów
zamiany.
2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w chwili odbioru telefonu
wymienionego w § 2 ust. 1
§ 6
Wzajemne wydanie przedmiotów zamiany nastąpi w terminie 7
dni od otrzymania egzemplarza umowy oraz przedmiotu zamiany
§ 7
Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą obie strony w częściach równych.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMIENIAJĄCY 1: ZAMIENIAJĄCY 2:
………………………………. .......……………………………
2
Link to comment

A skąd masz tego gościa? Allegro? Dużo ma pozytywów? Jakiś lombard prowadzi? Czy może to jakieś lokalne ogłoszenie?
No niby umowę masz, ale nie masz żadnego jego podpisu, więc w razie czego, na policji nic Ci nie zrobią, a poza tym to tzw. "groszowe sprawy" i nie będzie Ci się pewnie chciało tego załatwiać.
Niech typ wyślę Ci jakąś umowę, że jest zobowiązany wysłać przedmiot i skany dowodu osobistego (z dwóch stron) + ręczny podpis :).
LOGIKA ;p

Edited by grzybiarz
Link to comment

telefon za 60 zł vs. psx i umowa... a potwierdzona notarialnie?

 

Jak na mój gust to jakaś parodia.

 

Osobiście dokonywałem różnych zamian i sprzedaży pozaaukcyjnej na kwoty o wiele większe niż 60 zł i nie zdarzyła mi się wpadka.

 

Ja bym po prostu darował sobie tego rodzaju wymianę. LOGIKA.

 

Poza tym umowa jest źle napisana, mowa jest tylko o telefonach, a gdzie konsola uciekła?

Widać na wzór gość brał umowy zamiany samochodów? klasyczne kopiuj/wklej z jakiejś strony z poradami.

Edited by Andreal
  • Upvote 1
Link to comment

tyle pieprzenia o nic

 

są dwie opcje 

 

1 albo zmarnujesz 5 min życia bawiąc sie w umowy przy wymianie nic nie wartych rupieci

 

2 albo wyślesz gosciowi telefon i umowe podpisaną przez siebie a on powie że nic nie dostał i chuja go obchodzi , bo umowa nie podpisana przez niego jest nic nie warta

  • Upvote 1
Link to comment

Wysłałem mu właśnie taką wiadomość: 

 

 

 

wczoraj wydrukowałem umowę i zobaczyłem wiele niedopatrzeń . po pierwsze to nie ma określonego czasu rejkomii. Poza tym może Pan stwierdzić że pieniądze nie przyszły razem z telefonem, a ja wysyłać drugi raz nie będę. Na umowie nie ma także apisane że konsola jest sprawna i wolna od wad ukrytych.. Nie znam Pana. sytuacja mogła by być taka że ja panu wyślę pieniądze razem z telefonem a pan powie że pieniędzy nie było. albo nie podpisze Pan umowy...
14:50:40
Zrobimy tak. Ja wypiszę umowę i wyślę panu listem zwykłym a pan mi też wyśle swoją. kiedy już sie nimi wymienimy, to wtedy ja wyślę pieniądze i telefon, a Pan mi konsolę.
14:51:35
aha, no i w umowie są błędy. pisze najpierw że 'na rzecz zamieniającego 1' a później 'na rzecz ZAMIENIAJĄCYCH '
14:52:08
Nie mogę się zgodzić na to żeby wyslać i pieniądze i telefon i umowę bo może mnie Pan oszukać.
14:52:27
Jeżeli jest Pan uczciwy i nie ma Pan nic do ukrycia to się Pan zgodzi.

  

 

 

 

A teraz czekam na odpowiedź. Jeżeli się na to zgodzi to znaczy że nic nie ukrywa. 

Jeżeli coś przeoczyłem to powiedzcie, dopiszę mu to.

Link to comment

Wysłałem mu właśnie taką wiadomość: 

14:50:40
Zrobimy tak. Ja wypiszę umowę i wyślę panu listem zwykłym a pan mi też wyśle swoją. kiedy już sie nimi wymienimy, to wtedy ja wyślę pieniądze i telefon, a Pan mi konsolę.
(...)

 

:)

Ty chcesz wysłać zwykłym, czy on?

Aha, mam jeszcze jedno pytanko: ja pierwszy wysylam umowę a na niej będzie napisany m. in. mój pesel, adres, nr dowodu osobistego...

Czy jeżeli wyślę mu takie dane to może to jakoś wykorzystać?

No może kredyt wziąć np. :)

---

Ogólnie dużo pierdzielenia, nie lepiej spylić ten telefon na Allegro i kupić za tą kasę PSXa? Chodzą nawet po 7 dyszek.

Link to comment

 

Wysłałem mu właśnie taką wiadomość: 

14:50:40
Zrobimy tak. Ja wypiszę umowę i wyślę panu listem zwykłym a pan mi też wyśle swoją. kiedy już sie nimi wymienimy, to wtedy ja wyślę pieniądze i telefon, a Pan mi konsolę.
(...)

 

:)

Ty chcesz wysłać zwykłym, czy on?

Aha, mam jeszcze jedno pytanko: ja pierwszy wysylam umowę a na niej będzie napisany m. in. mój pesel, adres, nr dowodu osobistego...

Czy jeżeli wyślę mu takie dane to może to jakoś wykorzystać?

No może kredyt wziąć np. :)

---

Ogólnie dużo pierdzielenia, nie lepiej spylić ten telefon na Allegro i kupić za tą kasę PSXa? Chodzą nawet po 7 dyszek.

 

Ale jak ma wziąć kredyt, skoro nie ma mojego dowodu? 

Nie, telefonu nie spylę ;)

Link to comment

W jakim świecie żyjesz? Mało lichwiarskich agencji jest udzielających pożyczek nawet bez dowodu, pesel, adres i twój podpis wystarczy.

 

Olej to, nie warto dla psx-a, kup lepiej na allegro, telefon zostaw jak sprzedać nie chcesz.

 

W ogóle jak można w takie rzeczy bawić się?

 

Ja to widzę tak: masz naście lat, nie masz własnego dowodu i chcesz skorzystać z dokumentów ojca/brata/dziadka. Zadajesz głupie pytania na temat nic nie wartej transakcji podpartej - kij wie po co i na co - bezsensownymi umowami.

Jak masz rodziców spytaj ich o radę, a nie nieznanych e-kolegów z forumka dla kąsolomaniaków.

 

Dziękuję i do nie widzenia.

Edited by Andreal
Link to comment

Stary, pier,dol tę umowę i zrób to po ludzku. Sprzedaj telefon na Allegro, kup PlayStation też na rzeczonym serwisie, załatwione. Co to w ogóle za umowy, kombinowanie, sr,anie w banie? Skończy się na tym, że wyślesz pierwszy i po zabawie, tyle gościa widziałeś. A, no i spodziewaj się po miesiącu wezwania do zapłaty raty, bo już pewnie jakaś chwilówka będzie zaciągnięta na te Twoje dane.

 

No kaman, serio? Za 60 zł robić taki cyrk? Ja rozumiem jakbyś SGS3 wymieniał na PS3 z Kinectem czy cośtam, ale 60 zł!? Pożycz od kogokolwiek, wylicytuj konsolkę za grosze, w tym czasie wystaw telefon i z kasy ze sprzedaży oddasz. Po sprawie. Albo nie wiem, nie kupuj chipsów przez dwa tygodnie i będziesz miał.

Link to comment

Aha, mam jeszcze jedno pytanko: ja pierwszy wysylam umowę a na niej będzie napisany m. in. mój pesel, adres, nr dowodu osobistego...

Czy jeżeli wyślę mu takie dane to może to jakoś wykorzystać?

Dane do pożyczki. Potem bedzięsz nękany przez banki, parabanki itp. Nawet o tym nie myśl i olej gościa a pozbędziesz się kłopotów.

Link to comment

Wg mnie nie ma co ryzykować, jeśli masz wątpliwości co do umowy. Wpierw koniecznie skonsultujcie się z prawnikiem, który wyeliminuje kruczki i sporne zapisy - zrzucicie się na taką konsultację wspólnie, ale przynajmniej będzie pewność, że nikt nikogo nie natnie na 60 zł i ubijecie dobry interes.

(co ja czytam xd)

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...